Duurzaamheid geeft richting

Natuurlijk, duurzaam opereren moet. We zijn het als grote, internationale organisatie verplicht aan de maatschappij. Maar het mooie is dat die verplichting ook een impuls geeft aan onze koers. Een kompas bij de keuzes die we maken.

In ons sustainability report 'Elke dag een stap verder, op weg naar een duurzame keten' leest u hoe we ons fundament in duurzaamheid leggen, stappen zetten in CO2-reductie en hoe we onze integrale aanpak uitbreiden. Integraal, omdat we altijd naar de hele keten van autofabriek tot en met eindconsument kijken. Maar ook omdat we niet alleen, maar samen met onze partners werken aan zaken als netwerkoptimalisatie en slimme belading.
En omdat we als familiebedrijf niet stoppen bij planet en profit. Want de aarde is belangrijk, onze continuïteit ook, maar ons kapitaal ligt nog altijd bij de mensen.

Er is nog veel werk te verzetten. Maar het begin is er. We gaan met elkaar een mooie toekomst tegemoet.