Privacy & Cookies

Privacy & Cookies

 • Integrale logistieke dienstverlening
 • Familiebedrijf sinds 1923
 • Winnaar Groninger Ondernemingsprijs

Koopman Logistics Group B.V. en de onder de haar ressorterende vennootschappen Koopman Autotransport B.V., Koopman Cargo B.V., Koopman TransMission Noordhorn B.V., Koopman TransMission Bergen op Zoom B.V., Koopman Automotive Solutions B.V., Koopman Car Terminal B.V., Koopman Chauffeursdiensten B.V., Koopman Autotransport Nederland B.V., Koopman Fleetforce B.V., Koopman GmbH en Möhlmann Automobil-Logistik GmbH & Co. KG. (hierna te noemen: “Koopman”), respecteert uw privacy en hecht veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens en daarom verwerkt Koopman persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de “AVG”).

 

Persoonsgegevens

 

Iedere vorm van informatie die direct of indirect te herleiden is naar een persoon, zijn persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens die door Koopman kunnen worden verwerkt zijn:

 

- Contactgegevens zoals naam, adres en woonplaats ;

- E-mailadres van een persoon en een telefoonnummer;

- Gegevens van een apparaat die u heeft gebruikt om onze website te bezoeken, zoals bijvoorbeeld een IP adres;

- Kenteken van een personenauto voor het afleveren of ophalen van een voertuig;

- Administratieve gegevens van een eenmanszaak, ZZP’er, partners en charters

- Foto’s of video’s van personen

 

Koopman zal zorgvuldig omgaan met de gegevens die u aan ons verstrekt, of die Koopman kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen. De gegevens worden enkel verwerkt om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.

 

Doeleinden

Koopman kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om onze logistieke diensten te versterken;
 • Om aan de wettelijke vereisten te voldoen;
 • Voor marketing doeleinden, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor een eventueel evenement die Koopman organiseert en andere communicatie die voor u van belang kan zijn;
 • Voor het behandelen van uw sollicitatie, een inschrijving voor ons recruitment óf voor de behandeling van uw opdracht;
 • Om in kaart te brengen hoe het gebruik van de website, de website zelf te analyseren en te verbeteren.

 

Specifieke doeleinden

Koopman kan ook persoonsgegevens gebruiken voor hele specifieke doeleinden (indien van toepassing):

 

Bezoekregistratie 

 • De receptioniste van Koopman houdt een bezoekerslijst bij indien een bezoeker een afspraak heeft op kantoor.
 • De gegevens die dan worden genoteerd zijn: datum, tijd, naam van de bezoeker en de naam voor wie de bezoeker komt.
 • Deze lijst is niet inzichtelijk voor andere bezoekers.
 • De reden dat een bezoekerslijst wordt bijgehouden is in verband met (brand)veiligheid. Als er een calamiteit ontstaat en het pand dient ontruimt te worden, dient inzichtelijk te zijn welke bezoekers aanwezig zijn.


  Bezoekregistratie compounds
 • In verband met strenge beveiligingseisen en in verband met calamiteiten zijn de compounds bevoegd om een identiteitskaart van u te vragen.
 • De gegevens die worden opgeslagen zijn de naam en het nummer van uw identiteitskaart.
 • Deze gegevens worden gekoppeld aan een bezoekerspas om door de poort te komen.
 • Deze informatie wordt automatisch na een termijn van 6 maanden verwijderd of eerder indien de informatie op de bezoekerspas wordt overschreven.


  Informatie mailbox
 • Mailberichten die worden ontvangen op de infomail van Koopman worden gelezen door de medewerkers van de receptie.
 • De receptioniste stuurt mailberichten door naar een betreffende afdeling of een specifiek persoon.
 • Na het doorsturen wordt het bericht verwijderd uit de infomail.
 • De mailberichten uit de submap ‘verwijderde items’ wordt iedere maand geleegd.


  Telefoonregistratie
 • De receptie houdt iedere dag bij hoeveel telefoongesprekken er zijn binnengekomen.
 • De gesprekken zelf worden niet opgenomen.
 • Deze analyse wordt gedaan om de bereikbaarheid van Koopman te verbeteren.

  Auditor app
 • Deze app wordt gebruikt voor het digitaal afnemen van de kwaliteitsaudits. Een audit is noodzakelijk voor een goed proces bij de klant.
 • De gegevens die worden opgeslagen van deze audit zijn: kentekenen van de vrachtauto, het specifieke nummer van de truck (autonummer), kwaliteitsoordeel en eventueel foto’s die zijn gemaakt tijdens de audit.
 • Deze data wordt opgeslagen in een centrale database (OutSystems).
 • Deze data wordt gebruikt voor analyses en kwaliteitsdoeleinden voor het beoordelen van partners en charters.

  Charterapp
 • Deze app wordt gebruikt voor het versturen van ritopdrachten en de statussen daarvan naar partners en charters.
 • Enkel tijdens het uitvoeren van een rit worden gegevens ontvangen. Dat is het moment nadat er is geladen tot het einde van het lossen van goederen. Dat zijn de momenten dat de chauffeur zelf de app activeert.
 • De laad- en loslocaties, de kenteken van de vrachtauto, de VIN-nummers van de te vervoeren voertuigen, de klantnamen, de locatienamen en adressen en de naam van de chauffeur, worden daarbij geregistreerd.
 • Deze data wordt opgeslagen in een centrale database (OutSystems).
 • Deze data wordt gebruikt voor analyses en kwaliteitsdoeleinden voor het beoordelen van partners en charters.

  Camerabewaking
 • Om de veiligheid van de medewerkers te kunnen garanderen en de goederen van de klant te kunnen bewaken, staan op diverse locaties camera’s opgesteld.
 • Enkel bij een calamiteit is de directie bevoegd om deze camerabeelden te bekijken.
 • Deze informatie wordt automatisch na een termijn van 6 maanden verwijderd of eerder, indien de camerabeelden worden overschreven.

 

Grondslag

 

Koopman verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische gronden:

 

- Uw toestemming;

- De uitvoering van een overeenkomst;

- Het voldoen aan een wettelijke verplichting;

- Een gerechtvaardigd belang.

 

Bewaartermijn

 

Koopman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan dat nodig is om het doel te bereiken die in deze privacyverklaring staat beschreven. Ook bewaart Koopman niet langer gegevens dan staat beschreven in wet- en regelgeving.

 

Persoonsgegevens delen

 

In bepaalde gevallen  kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 

- Derden die relevant zijn voor verzuim voor personeel, zoals de Arboarts.

- Externe leveranciers die nodig zijn om de doelen van Koopman te bereiken, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

- De samenwerking met partners, charters of andere ingehuurde derden, waarbij het van belang is dat er persoonsgegevens worden gedeeld om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren/het doel te bereiken.

 

Het doorgeven van uw persoonsgegevens geschiedt alleen op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen. Iedere onderneming is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Koopman is dan ook  niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door een derde. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de rol van verwerker jegens Koopman, dan sluit Koopman met deze derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de privacywetgeving omschreven vereisten dient te voldoen. Kort gezegd, Koopman sluit een verwerkersovereenkomst af met een derde partij die door Koopman is ingeschakeld om persoonsgegevens te verwerken.

 

Cookies

 

Een cookie is een compact stukje informatie dat op u computer wordt opgeslagen. Een cookie ondersteunt bijvoorbeeld het onthouden van uw gegevens. Tijdens het bezoek aan www.koopman.nl wordt deze cookie aangemaakt en geraadpleegd door onze systemen. De meeste browsers accepteren cookies, maar over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een browser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert.

 

Niet-functionele cookies, die wij gebruiken:

Google analytics cookie (cookienaam: __utma, __utmb, __utmc, __utmz)

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Hiermee worden bezoekgegevens gemeten. Denk aan bezoekersaantallen, aantal overstappers en deelnemers aan een actie. Koopman kan niet zien wie (welke pc) de website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

__utma (2 jaar)

__utmb (30 minuten )

__utmc ( eind van de sessie)

__utmz (6 maanden)

 

Google+ (cookienaam: SS, PREF, NID)

Deze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Google+ en ingelogd bent voor deze service. Door middel van deze cookies is het mogelijk om berichten te +1-en.

SS (maand)

PREF (6 maand)

NID (6 maand)

 

Facebook (cookienaam: reg_fb_gate, reg_fb_ref, datr,lsd)

Deze cookies worden alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Facebook en ingelogd bent voor deze service. Het maakt het mogelijk om berichten te liken.

reg_fb_gate (eind van de sessie)

reg_fb_ref (eind van de sessie)

datr (6 maand)

lsd (eind van de sessie)

 

Beveiliging

 

Koopman heeft passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking of  verliezen. Heeft u vragen over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen zijn van misbruik van de gegevens of een datalek, dan wordt u verzocht om contact met ons op te nemen via privacy@koopman.nl.  

 

Rechten van de betrokkene

 

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u als betrokkene een aantal rechten met het doel om de privacy van personen nog beter te bescherming. Deze rechten zijn als volgt:

 

- Recht op inzage

Dit betekent dat u een verzoek bij ons kan indienen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld.

 

- Recht op wijziging en aanvulling

Als er iets niet klopt in de verwerking van uw gegevens dan mag u dit laten wijzigen of aanvullen.

 

- Het recht op verwijdering van uw gegevens

Daarbij dient u er echter rekening meet te houden dat er zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijke bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen.

 

- Recht op beperking

U mag ons vragen om minder gegevens te laten verwerken

 

- Recht op dataportabiliteit

Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen waarbij u het recht heeft deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen

 

- Het recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

 

- Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder

 

- Het recht om de gegevens toestemming om gegevens te verwerken alsnog in te trekken.

Daarbij dient u er echter rekening meet te houden dat er zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijke bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen.

 

Mocht u nog nadere informatie willen, of als u vragen of klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens bij Koopman, dan kunt u contact opnemen via privacy@koopman.nl