Meters maken met MVO

Meters maken met MVO

10 juni 2021

Duurzaamheid gaat voor Koopman over een gezonde balans tussen People, Planet en Profit. "Als familiebedrijf voelen wij de plicht om goed te zorgen voor onze mensen, onze klanten en de wereld om ons heen. Dit zit diep verankerd in ons DNA, in onze missie en visie en de werkwijze waarop we onze commitments dagelijks uitdragen."

Duurzaamheid en samenwerking

Bij alles wat Koopman doet weegt de impact op mens en milieu mee. Elke dag staat in het teken om vooruitgang te boeken op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Of het nu gaat om CO2-arme brandstof, duurzame inzetbaarheid van medewerkers, verwarming van de gebouwen met restwarmte of steun aan een goed doel. "Wij voelen ons daar verantwoordelijk voor: als familiebedrijf en werkgever, maar ook als zakelijke partner en vernieuwer in de markt. Hierover zijn we transparant naar onze stakeholders." Samen met een aantal belangrijke stakeholders maken ze deel uit van dezelfde keten: samenwerken om MVO beleid uit te voeren en te waarborgen ligt daarbij voor de hand. Elkaar verantwoordelijk houden voor de gezamenlijke impact op People, Planet en Profit door middel van de Koopman MVO cyclus: door herhaling inzet en resultaten continu verbeteren.

 

Sustainability report 2019-2020

Sinds 2015 wordt iedere twee jaar verantwoording afgelegd over de reis naar duurzaamheid en een belofte gemaakt om door te gaan met (kilo)meters maken op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In het derde sustainability report wordt teruggeblikt op de jaren 2019 en 2020.

Duurzame ambities

Het derde sustainability report van Koopman zorgt voor een stevig fundament aan de duurzame plichten en ambities van het familiebedrijf. "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is nooit af en klaar, dus we gaan door." Ook in 2021 en 2022 worden stappen gezet richting een duurzame organisatie, met een gezonde balans tussen mens, milieu en gezonde financiën. Lees meer over duurzaam ondernemen.