MVO krijgt vorm

Kun je duurzaam zijn als je 14 miljoen liter brandstof per jaar verbruikt?

Ons antwoord op die vraag is ja. Het kan en het moet. Als familiebedrijf zijn we ons zeer bewust van de generaties die na ons komen. Respect voor mens en milieu zit in ons DNA, net als focus op continuïteit. In ons sustainability report over 2015-2016 legden we voor het eerst verantwoording af over onze reis naar duurzaamheid. We beloofden door te gaan met (kilo)meters maken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 

In ons sustainability report 2017-2018 leest u wat ons drijft als het gaat om duurzaamheid. We selecteerden de kernthema’s uit de MVO-richtlijn ISO 26000 die voor onze stakeholders belangrijk zijn.

Nu, in 2019, kunnen we zeggen dat we ons werkelijk hebben gecommitteerd aan duurzaamheid. Vandaar de titel Committed to sustainability. MVO is verankerd in onze missie, visie en kernwaarden. Bij alles wat we doen weegt, naast een financieel gezonde toekomst, de impact op mens en milieu mee. We deden al veel op het gebied van MVO, maar een breed gedragen MVO-beleid helpt ons nog voortvarender te werk te gaan en heldere doelstellingen te formuleren. Daardoor boeken we aantoonbaar vooruitgang. Of het nu gaat om CO2-arme brandstof, duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers, verwarming van gebouwen door restwarmte of steun aan een goed doel.

In onze aanpak staan altijd de verwachtingen van onze stakeholders en het zicht op de keten centraal. Echte vooruitgang bereiken we samen met onze ketenpartners.